Downloads

Algemene Leden Vergadering & Mini seminar
Op 9 mei, van 9 tot 12 uur, is de Algemene Ledenvergadering van CaPAs in combinatie met een mini seminar.
9-May-'23
Opleidingen 2023
26-Jan-'23
Opleidingsprogramma 2022

Belijk de opleidingen die Caribbean Pension Funds Association zal organiseren.

16-Dec-'21
Vergaderschema 2022

Op 8 novemeber 2021 is de vergaderschema voor 2022 door het bestuur vastgesteld.

16-Dec-'21
Contributiestaffel 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van CaPAs op 5 november 2021 is de contributiestaffel voor 2022 vastgesteld.

16-Dec-'21
Meerjarenplan 2021-2023 CaPAs

In dit meerjarenplan geven we aan wat CaPAs op de volgende zes terreinen wil bereiken in de komende drie jaar.

  1. Samenwerking pensioenfondsen
  2. Belangenbehartiging
  3. Bewustwording
  4. Verbeteren kennisniveau
  5. Professionalisering
  6. Onderzoek
13-Jan-'21
Bestuursreglement

Het reglement waaraan het bestuur van CaPAs is onderworpen.

14-Jan-'20
Gedragscode

Een korte gedragscode waaraan alle aan CaPAs verbonden personen zich dienen te houden.

14-Jan-'20
CaPAs definitieve oprichtingsacte 28-5-2015

De regels van de vereniging zoals vastgelegd bij de notaris.

15-May-'15