Downloads

5-feb-'21Vergaderschema 2021

Op 18 novemeber 2020 is de vergaderschema voor 2021 door het bestuur vastgesteld.

Downloaden
5-feb-'21Contributiestaffel 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering van CaPAs op 24 november 2020 is de contributiestaffel voor 2021 vastgesteld.

Downloaden
13-jan-'21Meerjarenplan 2021-2023 CaPAs

In dit meerjarenplan geven we aan wat CaPAs op de volgende zes terreinen wil bereiken in de komende drie jaar.

  1. Samenwerking pensioenfondsen
  2. Belangenbehartiging
  3. Bewustwording
  4. Verbeteren kennisniveau
  5. Professionalisering
  6. Onderzoek

Downloaden
30-apr-'20Online educatiesessies over pensioenen

30 april 2020 was de aftrap van een reeks online educatiesessies over pensioenen, georganiseerd door Montae & Partners in samenwerking met de Universiteit van Curaçao (leerstoel pensioenen) en pensioenkoepel CaPAs.
In wekelijkse sessies van 1 uur praten ervaren pensioendeskundigen u bij over actuele onderwerpen met aandacht voor de gevolgen van de huidige crisis voor pensioenfondsen.

Bekijken
21-jan-'20Kennissessie: Business Continuity Management

Twee kennissessies over Business Continuity Management. Een praktisch voorbeeld van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten over de orkanen Irma en Maria in 2017 en een meer theoretische bespreking door Montae & Partners.

Bekijken
15-jan-'20Vergaderschema 2020

Op 14 januari is de vergaderschema voor 2020 door het bestuur vastgesteld.

Downloaden
14-jan-'20Bestuursreglement

Het reglement waaraan het bestuur van CaPAs is onderworpen.

Downloaden
14-jan-'20Gedragscode

Een korte gedragscode waaraan alle aan CaPAs verbonden personen zich dienen te houden.

Downloaden
21-mrt-'18De downloads van het vierde seminar in 2019

Op 21 maart 2019 heeft Caribbean Pension Fund Association (CaPAs) haar vierde seminar gehouden op Bonaire. Het thema van dit seminar was "Het sociale zekerheidsstelsel van de toekomst". Hier vindt u de downloads van dit seminar.

Bekijken
5-dec-'18Vergaderschema 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van CaPAs op 27 november is de vergaderschema voor 2019 vastgesteld.

Downloaden
27-nov-'18De downloads van het kennissessie 'rekenrente'

CaPAs heeft op 27 november 2018 aansluitend aan de algemene ledenvergadering een kennissessie georganiseerd met het thema ‘rekenrente’ voor haar leden in het kader van kennisdeling. Hier vindt u de downloads van deze kennissessie.

Bekijken
14-nov-'18De downloads van het kennissessie 'sterftetafels'

CaPAs heeft op 23 oktober 2018 een kennissessie georganiseerd met het thema 'sterftetafels'. Verzorgd door de heren Martijn Balkestein (APFA), Henry Lau-A-Kien (APC) en Leander Kuijvenhoven (CBS). Hier vindt u de downloads van deze kennissessie.

Bekijken
27-jun-'18Kennissessie: Duurzaam beleggingsbeleid

Kennissessie over de uitdagingen die de pensioenfondsen hebben bij het lokaal beleggen. Verzorgd door mw. Marielsa Croes-Arends en mw. Mendy Steenken Wever van MGM Source, Economic Financial Investment Advisory.

Downloaden
23-mrt-'18Persbericht: Terugblik derde seminar CaPAs

Pensioenkoepel CaPAs kijkt tevreden terug op het verloop van haar derde jaarlijkse seminar dat dit jaar op Curaçao in de bioscoop Cinemark in shoppingcenter Sambil werd gehouden.

Downloaden
21-mrt-'18De downloads van het derde seminar in 2018

Op 21 maart 2018 heeft Caribbean Pension Fund Association (CaPAs) haar derde seminar gehouden in Cinemark te Willemstad, Curaçao. Hier vindt u de downloads van dit seminar.

Bekijken
28-feb-'18Persbericht: Aankondiging derde seminar CaPAs

CaPAs organiseert op woensdag 21 maart 2018 het seminar: Communicatie en participatie. Dit is uw uitnodiging hiervoor.

Downloaden
9-nov-'16Persbericht: Terugblik tweede seminar CaPAs

Pensioenkoepel CaPAs kijkt tevreden terug op het verloop van haar tweede jaarlijkse seminar dat dit jaar in het Hotel Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino op Aruba werd gehouden.

Downloaden
27-okt-'16De vijf presentaties van het openingsseminar van 2016

Op 27 oktober 2016 heeft Caribbean Pension Fund Association (CaPAs) haar tweede seminar gehouden in het Hilton Hotel op Aruba. Het thema van dit seminar is Verandervermogen. Hier vindt u de de vijf presentaties die tijdens het seminar zijn gehouden.

Bekijken
13-okt-'16Persbericht: Aankondiging tweede seminar CaPAs

CaPAs organiseert op donderdagmiddag 27 oktober 2016 het seminar: Verandervermogen binnen de pensioensector.

Downloaden
29-okt-'15De zes presentaties van het openingsseminar van 2015

Op 29 oktober 2015 heeft Caribbean Pension Fund Association (CaPAs) haar openingsseminar gehouden in het Renaissance hotel te Willemstad, Curaçao. Hier vindt u de zes presentaties die tijdens het seminar zijn gehouden.

Bekijken
28-mei-'15CaPAs definitieve oprichtingsacte 28-5-2015

De regels van de vereniging zoals vastgelegd bij de notaris.

Downloaden