Leden

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

Het APFA is de zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor pensioenen van werknemers van de overheid, overheid NV’s en door de overheid gesubsidieerde stichtingen/instellingen op Aruba. Onze belangrijkste ambitie is het bijdragen aan het welzijn van de beroepsbevolking op Aruba door het aanbieden van betaalbare financiële zekerheid voor de deelnemers na pensionering.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten

APS is a self governing entity and forms part of the portfolio of the Minister of Finance of Sint Maarten. APS has as mission to achieve the highest possible returns on the fund’s assets, with proportionate financial risks, thereby contributing to the welfare of the members of the pension fund by securing their future pension benefit.

Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten
Algemeen Pensioenfonds van Curaçao

Het APC verzorgt het pensioen van ongeveer 21.200 overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, onder wie 10.200 gepensioneerden. Wij zijn toonaangevend door jarenlange ervaring van onze pensioen- en beleggingsexperts, kapitaalkrachtig door een verantwoord investeringsbeleid en betrouwbaar door het waarborgen van het pensioen voor onze deelnemers.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao
Caribbean Mercantile Bank N.V.

The Caribbean Mercantile Bank N.V. on Aruba is a full service commercial bank as well as a subsidiary of Maduro & Curiel’s Bank N.V. Curaçao. We are also very committed to our role as an active and concerned member of the Aruban community, investing in the progress and prosperity of the people we serve.

Caribbean Mercantile Bank N.V.
Stichting Fondo di Pensioen di Trahadornan di Empresanan Y Fundacionnan Publico

Het is de missie van FPEF om betrouwbaar te zijn in de ogen van deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers en werkgevers, door:

  • Een stabiel en gezond pensioen te verzorgen op korte en op lange termijn, op een professionele manier.
  • Het nastreven van een optimaal rendement bij een aanvaardbaar risico en kostenniveau.
  • Realistische verwachtingen te wekken bij de deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers over de hoogte en zekerheid van hun pensioen op lange termijn.
  • Ondersteuner en belangenbehartiger te zijn voor de deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers en werkgevers.
  • Het actief bieden van kennis en kunde aan sociale partners om verantwoorde besluitvorming op pensioengebied te bevorderen.
Stichting Fondo di Pensioen di Trahadornan di Empresanan Y Fundacionnan Publico
Guardian Group Fatum

Guardian Group Fatum (GGF) is een vooraanstaande speler op het gebied van schade-, levens-, en ziektekostenverzekeringen voor de particuliere en zakelijke markten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. GGF is onderdeel van Guardian Group Holding met hoofdkantoor in Trinidad en is de grootste verzekeringsgroep in de Cariben. Stichting Pensioenfonds Fatum is het ondernemingspensioenfonds van GGF.

Guardian Group Fatum
Maduro & Curiel's Bank NV

The main objective of Maduro & Curiel's Bank throughout its almost 90 years of existence has been to integrate responsible and innovative banking at a fair cost to its clients, fairness and security for its employees, exemplary corporate citizenship in its community, and a good return for its shareholders.

Maduro & Curiel's Bank NV
Pensioenfonds Caribisch Nederland

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft ten doel om, als bedrijfstakpensioenfonds ten behoeve van de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland, de pensioenovereenkomst van de aangesloten lichamen uit te voeren op basis van het uitvoeringsreglement van het pensioenfonds.

Pensioenfonds Caribisch Nederland
Stichting Pensioenfonds Smeets-Trust

Stichting Pensioenfonds Smeets-Trust (SPST) verzorgt het pensioen van de werknemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van Citco en andere Citco gelieerde entiteiten. SPST streeft naar een optimaal rendement met aanvaardbare risico’s, om zo de aanspraken op pensioenuitkeringen van haar deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te bewerkstelligen.

Stichting Pensioenfonds Vidanova

Vidanova strives to support current and future participating companies in the structuring, realization and implementation of the pension policy portion of their employee benefits policy and hereby wants to maintain a strong financial position in order to be able to comply with its financial obligations towards its participants.

Stichting Pensioenfonds Vidanova
Stichting Pension Fund Tourism Sector Aruba

Stichting Pension Fund Tourism Sector Aruba (PFTSA) werd opgericht op 27 Maart 1992 op initiatief van de AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association) en de FTA (Federacion di Trahador di Aruba, Aruba Workers Federation). Beiden deelden dezelfde visie voor de noodzaak om een pensioenplan te creëren voor de werknemers in de toeristische sector, zodat ook zij van een extra inkomen kunnen genieten tezamen met de AOV (Algemeen Ouderdoms Voorziening) bij het bereiken van hun pensioenleeftijd. PFTSA is verantwoordelijk voor de uitvoer van een pensioenplan voor al haar deelnemers in overeenstemming met de gangbare wetten en regels en valt tevens onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba die volledig toezicht houdt op de algehele industrie op Aruba. PFTSA biedt zekerheid aan al haar deelnemers en haar investeringen zijn conservatief.

Stichting Pension Fund Tourism Sector Aruba