Opleidingen en trainingen

Samen staan we sterker en leren we van elkaar! Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean Pension Funds Association) opgericht. Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van het kennisniveau. In 2024 bieden wij in samenwerking met SPO & WTW de volgende opleidingen aan:

 1. Bestuurdersopleiding (geschiktheidsniveau A)
 2. IT Systemen en Dataverwerking (niveau A)
 3. IT Risico’s & Trends (niveau B)
 4. Actuariële begrippen en financiële verslaglegging (niveau B)
 5. Communicatie (niveau B)
 6. Pensioen, governance en ethiek (niveau B)
 7. ESG/duurzaam beleggen (training)

Deze opleidingen kunt u vanuit huis of kantoor volgen. In klassikale online bijeenkomsten legt uw docent de theorie uit. De docent zal u in diverse lesvormen uitdagen om de stof tot u te nemen.

De opleidingen worden verzorgd door docenten van SPO & WTW die specialisten zijn op hun vakgebied en met ruime kennis en praktische ervaring van actuele en toekomstige zaken op hun vakgebied. Daarnaast hebben de docenten ervaring met pensioenfondsen in de Dutch Caribbean. Door de praktijkervaring weten de docenten een link te leggen tussen de theorie en de praktijk.

De opleidingen worden afgerond met een certificaat van deelname.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Tina Vicario capas@pensioenkoepel.org

Aanmelden?

Op basis van feedback van belanghebbenden is besloten om de deadline voor de aanmeldingen uit te stellen. Dit biedt een bredere kans aan alle potentiële deelnemers om alsnog gebruik te kunnen maken van één of meer van de aangeboden opleidingen in 2024. De nieuwe deadline voor inschrijving is nu vastgesteld op 1 maart 2024.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat. CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij SPO en/of WTW. Van SPO en/of WTW ontvangt u vervolgens de inloggegevens tot de online sessies.

CaPAs kijkt ernaar uit om uw inschrijvingen te ontvangen, zodat we bij voldoende aanmeldingen een mooi opleidingsaanbod kunnen verzorgen!

NB: Wijzigingen of afmeldingen kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen. Lees daarom de annuleringsvoorwaarden in de bijlage van de brochure.


1. Bestuurdersopleiding (niveau A)

Partner WTW

Data 14-03-2024: Module Relevante wet- en regelgeving/Besturen van een organisatie (4 uur)
18-04-2024: Module Pensioenregelingen en –soorten (4 uur)
16-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)
23-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)
30-05-2024: Module Vermogensbeheer (4 uur)
05-09-2024: Module Competenties en gedrag (4 uur)
03-10-2024: Module Communicatie (4 uur)
07-11-2024: Module AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding (4 uur)
28-11-2024: Module Actuariële begrippen en verslaglegging (4 uur)
Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 09:00 – 13:00 uur

Inhoud Naast het delen van kennis en inzicht wordt gebruik gemaakt van praktijkcases, om gefundeerd te kunnen oordelen over de diverse vraagstukken.

Voor wie (Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds

Tijdsinvestering 7 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst

Kosten CaPAs leden NAF 4.621

Kosten niet CaPAs leden NAF 5.777

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 8 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


2. IT Systemen en Dataverwerking (niveau A)

Partner SPO

Data 28-03-2024 van 08.45-12.00 uur
04-04-2024 van 08.45-13.25 uur

Inhoud Deze module is geheel gericht op het onderwerp IT-systemen & dataverwerking binnen het pensioenbestuur. Er is ruime aandacht voor de impact van de IT risico's binnen uw fonds en wordt speciale aandacht besteed aan IT binnen het nieuwe pensioenstelsel. Je leert in deze module:

 • duiden wat jouw IT-verantwoordelijkheid is en hoe je deze verankert in de governance van jouw fonds;
 • verklaren waarom IT-Governance aparte aandacht vraagt;
 • aangeven hoe je ervoor zorgt dat je als fonds slagvaardig bent op IT, en in control bent op IT;
 • inzien hoe inzicht in de eigen IT-keten helpt om de eindverantwoordelijkheid over IT in te vullen;
 • inzicht krijgen in de complexiteit hiervan, de mate van flexibiliteit, en de risico’s.
 • begrijpen hoe inhoudelijke sturing (i.t.t. procesmatige) op IT noodzakelijk is om een aantal IT-risico’s te managen;
 • begrijpen welke stappen in dat proces gezet kunnen worden.

Voor wie (Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds

Tijdsinvestering 2 dagdelen van 3 uur en 4,5 uur en 10 uur voorbereiding via SPO zelfstudie platform

Kosten CaPAs leden NAF 2.325

Kosten niet CaPAs leden NAF 2.906

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 8 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


3. IT Risico’s & Trends (niveau B)

Partner SPO

Data 01-11-2024 van 08.45-13.00 uur
27-11-2024 van 08.45-12.45 uur

Inhoud Online zelfstudie en online bijeenkomsten. Deze module is gericht op de belangrijkste trends, kansen en bedreigingen van IT binnen de pensioensector. Na afronding van deze module kunt u:

 • uitleggen welke stappen te doorlopen om invulling te geven aan IT-risicomanagement;
 • een analyse geven van de risico's in IT-gebruik van het eigen fonds (gedrag van zichzelf, bestuur als geheel en bestuursbureau);
 • IT-risico's op het gebied van informatiebeveiliging onderscheiden van risico’s in de doorontwikkeling van de informatievoorziening;
 • ongewenste functievermengingen (toxic combinations) herkennen en de bijbehorende risico's toelichten;
 • afhankelijkheden van IT voor het pensioenfonds op kernprocessen beschrijven en zwakke plekke benoemen;
 • de risicomanagementcyclus toelichten vanuit IT-oogpunt;
 • innovatieve IT-toepassingen binnen de Nederlandse pensioenmarkt benoemen en de mogelijkheden en kansen toelichten vanuit resultaten bij andere pensioenfondsen;
 • kansrijke IT-ontwikkelingen uit andere sectoren benoemen en de impact op de pensioensector toelichten;
 • opkomende IT-innovaties beknopt toelichten (vergezicht).

Voor wie (Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds

Tijdsinvestering 2 dagdelen van 4 uur en 4 uur voorbereiding via SPO zelfstudie platform

Kosten CaPAs leden NAF 2.325

Kosten niet CaPAs leden NAF 2.906

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 8 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


4. Actuariële begrippen en financiële verslaglegging (niveau B)

Partner WTW

Data 11-06-2024 van 09:00 – 11:00 uur
13-06-2024 van 09:00 – 11:00 uur

Inhoud Deze opleiding is een vervolg op de basisopleiding (Geschiktheidsniveau A), waarbij in meer detail wordt ingegaan op bepaalde actuariële veronderstellingen en de analyse van het resultaat uit het actuarieel rapport behandeld zal worden. Tevens zullen andere onderwerpen die voor bestuurders van pensioenfondsen voor hun oordeelsvorming van belang zijn behandeld worden. Met behulp van casussen zal de praktische toepassing hiervan met de deelnemers gesproken worden. Thema’s die bij deze opleiding aan de orde komen zijn:

 • actuarieel rapport;
 • analyse van het resultaat;
 • herverzekering;
 • ALM-studie;
 • herstelplan;
 • Abtn;
 • Actuariële richtlijnen.

Voor wie Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn

Tijdsinvestering 2 bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst

Kosten CaPAs leden NAF 2.603

Kosten niet CaPAs leden NAF 3.254

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 4 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


5. Communicatie (niveau B)

Partner WTW

Data 19-11-2024 09:00 – 11:00 uur
21-11-2024 09:00 – 12:00 uur

Inhoud Na deze module bent u in staat om de ambities van het pensioenfonds op het gebied van positionering te vertalen in strategisch beleid en dit te (laten) vertalen in de jaarplannen. Tevens bent u in staat om de uitvoeringsorganisatie te toetsen op strategische communicatie en heeft inzicht in hoe communicatierisico’s kunnen worden gemanaged. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Scope van communicatie;
 • Interne en externe ontwikkelingen;
 • Doelgroepsegmentatie;
 • Corporate communicatie, merkstrategie, imago;
 • Communicatiejaarplan en valkuilen in de praktijk;
 • Effectiviteitsmeting en rapportage;
 • Bestuurscultuur.

Voor wie Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn

Tijdsinvestering 2 bijeenkomst van 1 keer 2 uur en 1 keer 3 uur

Kosten CaPAs leden NAF 2.879

Kosten niet CaPAs leden NAF 3.598

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 4 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


6. Pensioen, governance en ethiek (niveau B)

Partner SPO

Data 125-06-2024 09:00 – 13:15 uur
27-06-2024 09:00 – 13:30 uur

Inhoud De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ontwikkelingen pensioencontract w.o.: afschaffing doorsneesystematiek en meer keuzevrijheid, meer maatwerk
 • Pensioenregelingen: spectrum van DB en DC-regelingen
 • Passende pensioenregeling: voor eigen pensioenfonds en voor deelnemerspopulatie
 • Rol bestuurder in het transitieproces: casus ‘Van DB naar DC’ fictief pensioenfonds
 • Governance Pensioen
 • Onderscheid interne en extern governance Pensioen
 • Doelstellingen, uitgangspunten en opdrachtaanvaarding
 • Transitie-governance
 • Pensioen wet –en regelgeving
 • Ethiek

Voor wie Bestuurders en (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen die reeds op Geschiktheidsniveau A zijn

Tijdsinvestering 2 bijeenkomst van 1 keer 4 uur en 1 keer 4 ½ uur

Kosten CaPAs leden NAF 2.325

Kosten niet CaPAs leden NAF 2.906

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 8 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier


7. Trainingssessie ESG/training duurzaam beleggen

Partner WTW

Data 19-09-2024 van 09:00 – 12:00 uur

Inhoud De ESG is een rating die bedrijven krijgen voor duurzaamheid op basis van de waarde van deze bedrijven voor beleggers. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De wereld staat voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid – zoals klimaatverandering, een vergrijzende bevolking en ongelijkheid. Deze thema’s vereisen uitgebreide oplossingen die enorme maar ongrijpbare veranderingen in het wereldwijde financiële systeem veroorzaken. Door deze uitdagingen aan te gaan, te beseffen dat onze beleggingen daadwerkelijk van invloed zijn op het welzijn van natuur en mens en dit als visie aan te nemen, kiezen beleggers voor investeringen in het bedrijf. In deze training komt aan de orde:

 • Introductie Duurzaam Beleggen
 • ESG Beleggingscyclus

Voor wie (Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds

Tijdsinvestering 1 bijeenkomst van 3 uur

Kosten CaPAs leden NAF 1.838

Kosten niet CaPAs leden NAF 2.297

Let op! Er is een aantal deelnemers nodig van tussen de 4 en 12 personen

Downloads Informatie    Aanmeldingsformulier