Wat doen wij?

CaPAs heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de pensioensector in de Dutch Caribbean, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen pensioenfondsen, op alle daarvoor in aanmerking komende gebieden.

CaPAs is op 28 mei 2015 opgericht.

CaPAs is een vereniging waarvan pensioenfondsen die gevestigd zijn in de Dutch Caribbean lid van kunnen worden, die een pensioen regeling uitvoeren voor werknemers werkzaam in een bedrijfstak, een onderneming bij de overheid of semi-overheid en die onder toezicht staan van een bij de wet aangestelde toezichthouder.

Op dit moment zijn 11 pensioenfondsen lid, deze vertegenwoordigen een groot deel van de pensioenfondsdeelnemers.

Elk jaar organiseert CaPAs een seminar. Het seminar biedt u de gelegenheid om uw inhoudelijke kennis over de verschillende aspecten van ons pensioenstelsel te vergroten en uw visie te delen met andere professionals in de pensioensector.

Oprichting CaPAs

28 mei 2015: Voorzitter Evelyn S. Kruithof-Bor en penningmeester Clementine Walle ondertekenen de statuten van CaPAs op het kantoor van Burgers & Fung-A-Loi Notarissen.