Presentaties van seminar ‘Fit over de Finish’

Hier vindt u de presentaties van het seminar ‘Fit over de finish’ op 27 oktober in PDF formaat.

Ga terug naar de terugblik.

Martijn Balkestein

Demografische transitie in de Caribische eilanden

Martijn Balkestein is vanaf 2020 tot heden werkzaam als directeur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. Hiervoor heeft meneer Balkestein gewerkt als hoofd onderzoeker/directeur bij het CBS Aruba, als Risk Officer bij APFA en als beleidsadviseur bij de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur. In zijn presentatie zal hij het hebben over de demografische transitie in de Caribische eilanden. Eindigt de demografische transitie in de Caribische eilanden in een demografische fuik, waarbij consumptie daalt, overheidsfinanciën verder onder druk komen te staan, economische vooruitzichten duurzaam somber zijn en vergrijzing blijft doorzetten, of weten de eilanden het tij tijdig te keren?
  The success of aging populations Martijn Balkestein.pdf   1.09 MB


Sandra Goettsch

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

Sandra Goettsch is director HRM bij de Nyenrode Business universiteit. Hiervoor heeft mevrouw Goettsch vele hoge functies bekleed bij Achmea pensioenservices. Haar presentatie gaat over duurzame inzetbaarheid. Het steeds hoger ervaren stressniveau en de exponentieel toenemende digitalisering hebben een grote impact op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Deze ontwikkeling vraagt om vooruitkijken hoe de wereldwijde werkplek over 20 jaar eruit ziet en om het nemen van gerichte stappen vandaag. In de presentatie zal ze aangeven welke concrete mogelijkheden en verantwoordelijkheden medewerkers en werkgevers hebben zodat medewerkers fit hun oude dag bereiken.
  Duurzame inzetbaarheid Sandra Goettsch.pdf   2.42 MB


Narayana Camelia

Werknemersperspectief om fit over de finish te komen

Narayana Camelia is werkzaam als CEO van True Potentials Coaching and Advisory B.V. Na heel veel jaren succesvol te hebben bijgedragen aan de strategische en operationele ontwikkeling van bedrijven is mevrouw Camelia zelf een succesvol coaching-bedrijf op dit gebied gestart. Mevrouw Camelia is in 2019 uitgeroepen tot directeur van het jaar. In haar presentatie zal mevrouw Camelia het werknemersperspectief belichten. Hoe kunnen werknemers financieel, mentaal en fysiek fit over de finish komen?
Er is geen download van deze presentatie beschikbaar.


Lay Hing de Kort – Yee

Rethinking Retirement

Lay Hing de Kort – Yee is werkzaam als Managing partner en strategic consultant bij Cornerstone Economics. Zij heeft een uitbreide staat van dienst als consultant en financiële coach voor particulieren. In haar sessie “Rethinking retirement” zal mevrouw de Kort – Yee de verschillende manieren belichten waarop pensioenfondsen hun producten kunnen heroverwegen om tegemoet te komen aan de complexe behoeften van hun deelnemers en gepensioneerden. Hoe kunnen pensioenfondsen waarde toevoegen? Hoe kunnen ze particulieren helpen een pensioenplan te bouwen? Hoe passen pensioenfondsen zich aan de veranderende markten aan?
  Rethinking retirement Lay-Hing de Kort.pdf   3.14 MB


Middagprogramma
Break out sessies


Ireno Antonio Valdes

Pensioenleeftijd - effect

Ireno Antonio Valdes is een gepensioneerde leraar wis- en natuurkunde en heeft 37,5 jaar in het onderwijs gewerkt. Meneer Valdes is in 2013 met pensioen gegaan. Sinds 2014 is hij bestuurslid geworden van de OPPA: Organisacion di pensionado publico Arubano. Meneer Valdes is in 2017 voorzitter van de OPPA geworden. In zijn break out sessie zal hij het hebben over o.a. het pensioenleeftijd-effect, over je pensioen wanneer je geen tijd meer hebt en dat gezondheid langer mee gaat.
  Pensioenleeftijd Ivo Valdez.pdf   2.56 MB


Iwan Zunder

The Triple Bottom Line – lokaal duurzaam investeren om fit over de finish te gaan.
Leren van praktische case en tools van een van de grotere pensioenfondsen in onze Caribische regio.

Iwan Zunder heeft een uitgebreide staat van dienst als program manager, facilitator en trainer (15+ jaar). Hij is betrokken geweest bij ontwikkelingsprogramma’s in de EU, Afrika en het Caribisch gebied. Meneer Zunder is directeur van PID Caribbean, een boutique adviesbureau met een sterke focus op Duurzaamheid en Transitie-trajecten. Daarnaast is meneer Zunder actief als gastdocent op de University of Curacao (corporate sustainability). In zijn break-out sessie zal het gaan over duurzaam investeren in onze Caribische context. Aan de hand van een concrete case van een van grote pensioenfondsen in onze regio wordt op zoek gegaan naar de praktische lessons learned en krijgen deelnemers de kans te reflecteren op mogelijkheden binnen hun eigen context en organisatie. Er is aandacht voor instrumenten zoals de Triple Bottom Line, SDGs en de SDG-Game die actoren kunnen helpen in hun eigen transitie-traject om ‘fit over de finish’ te gaan.
Let op: De sessie van dhr. Zunder duurt 90 minuten. Indien u voor deze sessie kiest, kunt u geen andere sessie meer bijwonen.
  Duurzaam investeren Iwan Zunder.pdf   8.37 MB


Frederik Mannaerts

Duurzaamheid in zakelijke en vastrentende waarden portefeuilles

Frederik Mannaerts, heeft negen jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer. Hij is senior manager investment strategy & solutions bij Russell Investments en helpt institutionele beleggers, zowel in Europa als het Caribisch gebied, in het bereiken van hun ambities en lange termijn doelstellingen. Tijdens de break-out sessie zal hij de (internationale) portefeuille belichten vanuit een duurzaamheidsperspectief. Verantwoord beleggen moet consistent in de beleggingsportefeuilles worden geïntegreerd. Vanaf de bepaling van de ALM, strategische asset allocatie, naar portefeuilleconstructie, en manager selectie. Het zetten van doelstellingen is belangrijk, maar data over ESG-aspecten bevat vele onzekerheden. Selecteer externe vermogensbeheerders daarom zorgvuldig en begrijp hun intentie en beleggingsproces.
  Russell Investments Frederik Mannaerts.pdf   1.89 MB


Iris van Zetten

Zonder start geen finish – hoe kan communicatie hieraan bijdragen?

Iris van Zetten werkt al ruim 14 jaar als senior communicatieadviseur in de pensioensector. Haar break out sessie zal gaan hoe communicatie over pensioen kan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling waardoor een deelnemer/werknemer (financieel) fit de finish bereikt? Een echte uitdaging: de meeste mensen vinden pensioen ingewikkeld en/of zijn niet geïnteresseerd. Hoe kunnen we deelnemers/werknemers activeren om aan de slag gaan met hun financiële toekomst in plaats van dat ze liever stofzuigen en strijken of zelfs naar de tandarts gaan?
  Communicatie Iris van Zetten.pdf   1.98 MB


Rene Wild

Gezonde levensstijl om fit over finish te komen

Rene Wild werkt al velen jaren (25+ jaar) als Fitness Instructeur en Nutritionist. Zijn motto is Health is Wealth. Rene Wild ziet het als zijn levensdoel om zoveel mogelijk mensen dit in te laten zien. Hij weet dus als geen ander wat er voor nodig is om fit over de finish te komen. In zijn break-out sessie zal Rene Wild vertellen over een gezonde levensstijl en alles daar wat daarbij hoort om zo fit mogelijk over de finish te komen.
  Gezonde levensstijl Rene Wild.pdf   9.46 MB


Ga terug naar de terugblik.